психотерапия, психолог, психотерапевт, психоаналитик

психотерапия, психология, психоанализа
Психотерапия за възрастни и деца    

Психотерапия за възрастни и деца
Психотерапия за възрастни и деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  Via-Internet • За разликите между психоанализа и хипноза,
  за психоаналитичното разбиране
  на (хомо)сексуалността.

  Уважаеми г-нe,

  В писмото си поставяте редица проблеми, с краткост и точност, които впечатляват. Това ме кара да мисля, че тези проблеми дълго са били обект на самоанализ и преосмисляне и както изглежда се справяте добре. Това е добра изходна точка ако решите да започнете аналитична психотерапия. Този тип психотерапия ще Ви позволи да се докосноте до себе си и собствените си автентични желания както и да придобиете увереност, когато ги отстоявате.

  Няма да преувелича ако кажа, че в психоаналитичната психотерапия, човек се среща с автентичното си аз, което ние психотерапевтите наричаме Субект. Психотерапевтът има за цел да направи така, че пациентът със собствени сили и темпо да преодолее страха и неприятните чувства, за да се освободи от тях. Тогава силата им да въздействат върху живота намалява и най-често идва един вътрешен баланс. Далеч съм от мисълта да кажа - "нирвана". Резултатът е най-малкото отслабване на дискомфорта, приемане на себе си и удовлетворение. Това може да Ви предложи психоаналитичната терапия.

  Относно хипнозата, мога да кажа само, че самият Фройд се е отказал от този метод. Натрупаните при лечение с хипноза познания за психичния живот той използва, за да създаде психоанализата. Дали хипнозата е подходяща за Вас не мога да преценя, но не вярвам, че този подход ще Ви помогне да бъдете повече себе си. Самият метод отнема на пациента възможността да решава сам проблемите си, защото е приведен в състояние на неучастие.

  На края, по въпроса за хомосексуалноста. Човекът се ражда със сексуалност – т.е. с желание за живот и нагон за удоволствие. В различните периоди от детството до зрелостта това сексуално желание избира различни обекти и начини на удовлетворяване.Така например, удоволствието, което изпитват бебетата от общуването с майките си е еднакво и при момичетата и при момчетата. Едва на по-късен етап се оформя това, което ние наричаме хетеросексуалност.В крайната си завършила развитието си форма сексуалното желание има за обект човек от другия пол на подходяща възраст. Самата природа се грижи да подсигури създаването на следващото поколение. Човекът, обаче е психично същество и този биологичен цикъл силно бива повлиян от преживяванията ни. Случва се в периодите на развитие на сексуалността – детството и юношеството -да има неблагополучия. Различни ситуации в живота на детето, не винаги забележими за възрастните, могат да блокират изцяло или частично развитието на либидото, с което пречат сексуалността да премине към следващата фаза. Психоанализата приема най-общо, че хомосексуалността е една от фазите на развитие на сексуалността. В случаите, когато в късния живот има хомосексуални желания това означава, че нещо в детството или юношеството не е протекло гладко и докрай – фазата не се е затворила. От друга страна фазите в развитието на сексуалността не са като годините, когато свърши едната, започва другата. Нещата са доста по-сложни. Фазите в развитието на сексуалността по-скоро приличат на смяната на годишните времена -плавно и явления, принадлежащи на следващата фаза се появават, още преди настоящата да се е изчерпала и обратно феномени, характерни за по-ранни периоди от развитието могат да присъстват в следващите фази. Така хомосексуалните желания могат да се дължат както на факта, че развитието на сексуалността не е преминало в следваща фаза, така и на факта, че феномени, характерни за хомосексуалната фаза са продължили да действат в по-късните фази. Какво, къде, кога, защо, как, е обект на индивидуална психоанализа няма общи отговори. Мога да кажа само, че в личната ми практика съм имала случай на хора, които усещат себе си като хомосексуални, но в действителност се оказва, че автентичните им желания не са свързани с хора от техния пол. След като бъдат подложени на анализа, е възможно силата и интензитета на по-старите, неуспешно приключили фази, да бъдат отслабени, а по-зрелите да бъдат засилени. Така силата на "хомосексуалните" желания силно отслабва за сметка на зрелите хетеросексуални връзки. Психоанализата не предлага лечение на хомосексуалността, въпросът е в това, че не всяка хомосексуалност е такава наистина и не всяка хетеросексуалност е действително хетеросексуална. Надявам се това писмо да е било полезно за Вас, въпреки, че то не може да замени реалната консултация с психотерапевт. Можете да си запишете час в удобно за Вас и възможно за нас време всеки делничен ден. Ирина Шумкова


  Писмото на Борислав
  от 02.08.2005г.

  Здравейте,

  Имах трудно детсво, често съм нерешителен и не самият себе си. Живея с красиво момиче, но понякога ме обхващат желания за хомсексуална връзка което не ми харесва. Как мога да разреша тези проблеми - хипноза, психоанализа ? Давате ли такива услуги?

  Поздрави,
  Борислав  творба на Andrew Hagen