психотерапия, психолог, психотерапевт, психоаналитик

психотерапия, психология, психоанализа
Психотерапия за възрастни и деца    

Психотерапия за възрастни и деца
Психотерапия за възрастни и деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  Via-Internet


 • психолог, психотерапевт, психоаналитик


  Какъв специалист Ви трябва

  Странно е, че хора, които знаят толкова много подробности за колата си, за компютъра си или дори за козметичните продукти, които ползват, не знаят почти нищо за своя психотерапевт, лекар или психоаналитик. Ако ги попитате, каква е неговата квалификация, едва ли могат да ви отговорят точно. Изненадващ е факта, че повечето от тях поверяват най-съкровените си мисли, чувства и тайни на човек, за когото не знаят дали е психолог, психиатър или друг вид лекар.


   Психоаналитиците
  са нещо различно и не съвсем. Психоаналитици в България има малко. Причината е, че за да се нарече един човек психоаналитик, той трябва задължително да е преминал или в момента да преминава през лична психоанализа, която може да трае от 3 до 7 години. Друго изискване е, той да членува в определена психоаналитична група или институт, където се обучава. Задължително е този човек да работи като психотерапевт под супервизия (да го наречем “под наблюдение”). В САЩ и Европа има няколко организации, обединяващи психоаналитици и те имат различни критерии. Едни от тях не приемат за психоаналитик, човек нямащ медицинско образование, други не са толкова радикални и приемат хора, преминали задължителния курс психоанализа и издържали атестацията за аналитик. Атестацията за аналитик е процедура на оценяване личните качества и формираните знания от други по-опитни психоаналитици. Възможно тази колегия да прецени, че въпреки 5 годишната анализа и много научени неща, този човек, въпреки всичко не става за психоаналитик, защото му липсва …… да го наречем "усет" или не е постигнал необходимото разбиране за себе си. Това се прави с цел да се гарантира качеството на психоанализата, която предлага аналитикът и да предпази него от емоционален срив. При другите видове терапия това е малко вероятно да се случи обучението им завършва с изпит и сертификат.

  психиатър, психолог, психоаналитик


   Психолозите
  задължително имат минимум 4 години висше образование за степен бакалавър и още1-2 години за магистър по “Психология”. Съществуват различни профили в обучението по психология – детско-юношеска, социална, психология на рекламата и управлението на човешките ресурси (организационна психология). Един психотерапевт трябва да притежава е магистърска степен по клинична и консултативна психология. Тази степен означава, че този психолог се е обучавал в диагностика и психологическо консултиране на възрастни. Важно е да знаете, че психологът няма правото да Ви препоръчва или предписва лекарства по повод на Ваши симптоми или тези на детето Ви.

   Психотерапевтите
  задължително трябва да притежават една от двете квалификации “Психолог” или “Психиатър”, да са преминали и завършили няколко-годишен курс на обучение за определен вид психотерапия. В Америка и Европа се смята за задължително бъдещите психотерапевти да преминат през собствена психотерапия и психоанализа Когато избирате психотерапевт за детето си, желателно е, той да притежава магистърска степен по детско-юношеска психология. Както за психиатрите, така и за психолозите важи правилото, че дипломата от университет не е достатъчна. Задължително е бъдещите психотерапевти да преминат през собствена психотерапия и по възможност психоанализа. Голямата част от практикуващите психолозите се насочиха към такива курсове и вече имат специфичен опит.Също както в Европа и САЩ, у нас съществуват вече професионални терапевтични организации. Добре би било, ако Вашият терапевт членува в такава. Това означава, че той се е обучавал и работи според нейните стандарти.


   Психиатрите
  имат образование по обща медицина и специализация по "Психиатрия". Като мецински специалисти, имат възможност да сключват договор със Здравната каса. Това Ви дава право с направление от личния лекар на психиатричен преглед - поставяне на диагноза и изписване на медикаментозно лечение. Психиатрите се обучават над 5 години в превенция, диагностика и лечение на психични болести, чрез средствата на фармацията и медицината. До 1980г. психиатрията е била силно повлияна от психоанализата и нейните обяснителни модели за човешката психопатология. През последните 25 години на преден план излизат постиженията на фармацията. Днес на световно равнище се води широк дебат за ползите и вредите от медикаментозното лечение на психичните болести. Самите фармацефтични компании препоръчват приемът на медикаменти да се съпровожда от психотерапевтично лечение, него обаче, Здравната каса не покрива. В случай, че решите да предприемете тази стъпка, трябва да знаете, че това задължително означава работа с двама специалисти. Психиатър, който да Ви предписва медикаментите и психотерапевт, при когото да провеждате психотерапия. Съчетаването на двете функции в едно лице, не се препоръчва от световните организации по етика. Никой друг медицински специалист, освен психиатър, няма нужната квалификация да Ви изписва медикаменти по повод на Ваш психичен проблем. Ако са Ви предписани такива, дори по незначителен повод, консултирайте се с психиатър. Не си позволявайте да променяте схемата на прием на медикаменти без знанието на пихиатъра. Това е опасно. Ако смятате, че това лечение не е подходящо за Вас, консултирайте се повторно, но не правете нищо на своя глава.