психотерапия, психолог, психотерапевт, психоаналитик

психотерапия, психология, психоанализа
Психоанализа в помощ на родители и учители   

Психотерапия за възрастни и деца
Психотерапия за възрастни и деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  Via-Internet • ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБРО ПАРТНЬОРСТВО С

  РОДИТЕЛИТЕ

       Всеки учител се е убедил, че доброто партньорство с родителите допринася за решаване на редица проблеми както в поведението на децата в училище, така и в с усвояването на учебния материал.
  Родителските срещи са сред най-важните моменти в изграждането на добра комуникация между училището и семейството.


  Какво може да направи всеки учител:
        Да се свърже лично с родителите като телефонира, или изпрати писмо.
        Да подготви резюме на срещата , за да могат родителите, които не са присъствали да се информират.
        Да осигури достатъчно време за продуктивна среща.
        Да подготви набор с образци от работата на детето в училище, информация за напредъка на детето и какви са очакванията към него.
        Развивайте отношенията си с родителите като ги питате разни неща за живота на семейството – имат ли и двамата родители работа, как се разбира ученикът със сестра си / брат си напоследък, планират ли семейна ваканция и други общи неща.
        Дайте възможност на родителите да поговорят с Вас за детето си.
        Не възприемайте застъпничеството на родителите като войнствено настроение или като критика към учителя.
        Покажете, че цените уникалните качества на детето. изследванията показват, че родителите вземат предвид преценките на учителя за личността на детето. Те слушат с по-голяма готовност Вашите мнения за детето, когато почувстват, че учителят зная какво е специфично за детето им.
        Обикновенно, родителите на децата в едно училище поддържат контакт помежду си. Родителите, които не посещават често родителските срещи, могат да бъдат привлечени със съдействието на други родители, ако те бъдат помолени от класния за съдействие.

  Какво може да направи Ръководството на училището :
        Да използва вътрешни срещи, за да се ориентират всички учители за целите, които си поставя в настоящата родителска среща.
        Да подпомогне учителите да разгледат нагласите си към родителите и предстоящата среща
        Да осигури на учителите възможности да развият умения за справяне с трудните ситуации в комуникацията с родители. Могат да се организират тренинги и работни срещи с външни или вътрешни консултанти. Екипът на ВИА вече има опит в насочени интерактивни обучения на училищни екипи за комуникация с родители и виждаме, че промените в отношението на учителите към родителските срещи в дългосрочен план дава резултат. Дори малки, козметични промени в дизайна на провеждане на срещите дава позитивна промяна у повечето родители и допринася за нарастване на уважението и доверието към училището и преподавателите.
        Да даде на родителите информация как да помогнат срещата да стане продуктивна. Интернет вече позволява с минимален разход на време и средства да бъде изпратен на родителите план за родителската среща, който да даде най-обща представа на родителите какви въпроси биха могли да разискват.