психотерапия, психолог, психотерапевт, психоаналитик

психотерапия, психология, психоанализа
Психоанализа в помощ на родители и учители   

Психотерапия за възрастни и деца
Психотерапия за възрастни и деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  Via-Internet


 •  

  СТРАТЕГИЯ:

  Да се идентифицират
  специфичните нужди
  на детето, причина
  за поведението .

  Прилагане на
  специфични похвати,
  които да провокират
  и подпомогнат детето
  да промени поведението
  си вкъщи или в училище.

  Господин и госпожица "Няма да го направя"

  ПОВЕДЕНИЕ :

  Отказва да изпълнява нови задачи;
  - Може да започне, но спира почти веднага след това;
  - Страхува се;
  - Би изпълнил онези задачи и би научил само онези уроци, които са му интересни;
  - Често изглежда зает, но в края се оказва, че не е завършил задачите си;
  - Обикновено е склонен да спори и се заяжда;
  - Може да ви предизвика да го накарате да прави нещо;
  - Изглежда враждебно настроен към възрастните.

  ЕФЕКТИ :

  Учителите / родителите се чувстват възпрепятствани и разстроени в усилията си да го накарат да прави нещо.
  Учителите /родителите изразходват много, но истина много време, за да го накарат да направи дори дребни усилия. Такъв ученик, често изисква допълнително работа от учителя извън клас.
  Връстниците, често са засегнати от тази негативна нагласа. Когато забележат, че това е печелившо за един от техните съученици, те започват да го изпробват и за себе си.
  Често, конфронтацията става причина за възникването на ситуации от типа “губиш-печеля” между учител и ученик, между родител и дете.
  Съучениците са много чувствителни за това как учителите се справят с господин “ няма да го направя”

  НЕГОВИТЕ / НЕЙНИТЕ ПРИЧИНИ :

  Базисни причини : Откритото несъгласие е форма на сила.
  Отмъщение – с поведението си ученикът се отдалечава от всички възрастни фигури и насочва удари към властта.
  Избягване на болката - този ученик се опитва по различни начини да избегне болката вкъщи и в училище. Добре е да се положат усилия, за да се изследват причините за по-ниския успех или други трудности, с които се сблъсква детето във и извън училище.
  Вторични потребности :
  Агресия – такъв актинг-аут може да бъде негативна форма на агресия и трябва да се положат усилия да се насочи това поведение в позитивна посока. На този ученик трябва да му се разрешат лидерски роли в класната стая или да му се дадат отговорности на игрището или във извънкласни дейности.
  Постижения - личните, наред с училищните успехи са от голямо значение за този ученик.
  Статус - този ученик, може би се опитва “да бъде някой” като казва на възрастните, или какъвто и да е вид власт “НЕ” и “Аз няма да правя това”.
  Сила - това е потребност, с която много ученици не знаят как да се справят по позитивен начин. Учениците отказават на възрастните, за да покажат сила. Всяко усилие, да им се покаже как това поведение им пречи, е добре дошло.

  КАК ДА СЕ СПРАВИМ:

  Заявете ясно Вашите очаквания, по начин, че да ги разбере.
  Покажете му възможните за него избори сега или в бъдеще
  Покажете му възможните последици от неговото “Аз няма да го направя” поведение. Кажете му например, “Това е добре, но това е това, което аз трябва да направя ако ти не се опиташ. Такъв е правилника и аз не мога да го нарушавам”.
  Бъдете сигурни, че и двете страни са напълно наясно какви ще са конкретните резултати.
  Помогнете му да разбере, че вашите очаквания са честни и разумни. След това, продължете до край със заявените от Вас последици, независимо дали ще са добри или лоши. Важното е да се придържате към казаното.
  Поставете разумни, съобразени с възможностите му цели пред него.
  Не очаквайте поведението му да се промени докрай.
  Не губете спокойствие.
  Не реагирайте лично, останете професионалисти. Помнете , че атаките не са към Вас, а към ролята, която изпълнявате.
  Когато правите забележка на този ученик вместо негативни коментари използвайте позитивни като “ Това поведение не е типично за теб, какво се случи ?” или “ Ти обикновено се разбираш с децата.какво те накара да се биеш с тях днес?”

  За тези деца е по-лесно да приeмат насоките на учителя (родителя), ако чуят ясно, че възрастният е способен да види и добрите им страни.

  Гледайте на всяка критична ситуация като на възможност да изградите връзка с това, дете, а не да я разрушите.
  Търсете малките подобрения в поведението на детето и ги коментирайте- “Не е ли чудесно, че това е резултат от усилията ти за които се споразумяхме да положиш ?” или “ Трябва да се гордееш със себе си, че усилията ти от нашето споразумение дадоха такъв резултат”.
  Отпразнувайте с ученика (с детето си) всички малки победи и подобрения. Така ще знае, че усилията му не са напразни и най-важното, че не е сам в задачата да се променя.

  Грешките, които възрастните
  правим с тези деца :

   Слушат твърде много извинения.
   Позволяват им да пропускат дейности, вместо да ги карат да участва.
   Приемат действията им лично и позволяват това да ги извади от равновесие.
   Преценяват погрешно истинските им способности.
   Приемат това поведение като за защитно.
   Губят контрол и се опитват със физическа сила да ги накарат да изпълнява изискванията.
   Настройват околните като си отмъщават на други ученици или деца в семейството.
   Унижават го пред съучениците, другарите му/й, и другите деца в семейството


  Потребността от СИЛА

  Всички се нуждаем от сила. Учениците показват тази нужда, в открито противопоставяне, отказ да следват правилата или като спорят. Помнете, тези деца се чувстват победени ако правят това, което им казват. Те безрезервно смятат, че повече сила е отговорът на всичките им проблеми. Ако не могат да спечелят сила по подходящ начин, те ще се борят да я спечелят по неподходящия. Лесно можете да идентифицирате Силата като причина за лошото поведение на учениците, по чувствата, които то срещата с тях, Ви кара да изпитвате. Когато Силата е причина за лошото поведение, най-общо Вие се чувствате заплашени.