психотерапия, психолог, психотерапевт, психоаналитик

психотерапия, психология, психоанализа
Психоанализа в помощ на родители и учители   

Психотерапия за възрастни и деца
Психотерапия за възрастни и деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  Via-Internet • НЕЩА, КОИТО Е ПО-ДОБРЕ ДА НЕ
  ПРАВИТЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

       Неприятното чувство, с което родители и учители очакват родителските срещи е факт не само у нас. Ето какви грешки се изтъкват най-често в едно проучване сред дългогодишни учители. според тях най-често и най-сигурно объркват комуникацията с родителите:

  Не събирайте родителите в класната стая като им казвате да седнат срещу бюрото Ви. Родителите могат да се притесняват и тревожат от срещата с Вас – най–значимата властова фигура в живота на детето им. Ако се дистанцирате от тях, автоматично ги поставяте в сервилна позиция. Показвайки снизхождение към тях отрязвате възможността за успешна среща.

  Вместо това, винаги посрещайте родителите като гости. Поздравявайте ги сърдечно на вратата. Казвайте им, че се радвате да ги видите, но не защото имате какво лошо да им кажете за детето им, а защото са отделили време да посетят училището. Някои учители подреждат столовете в полукръг и оставят на масите тестове или контролни на децата, за да могат родителите да ги видят. Ако децата са по-малки оставят и техни рисунки, това винаги създава по-добра атмосфера.

  Не започвайте като се фокусирате върху проблемите на учениците. Една майка наскоро сподели в кабинета, че класната още от самото начало започнала да критикува класа толкова, че тя се зачудила дали тази жена повече харесва децата или ги мрази. Разбира се, тя въобще не взела на сериозно казаното от нея по-нататък и не желае повече да говори с тази жена за нищо. Учениците във класа са нечии обични деца и родителите се надяват, че Вие също виждате техните добри качества.

  Вместо това, започнете като покажете, че се интересувате от децата и познавате силните им страни. Резюмирайте добрите им качества, преди да поставите проблемите. Разбира се, ако имате труден ученик ще Ви бъде много трудно да откриете какво хубаво да кажете за него.

  Ето една идея:

  Отбележете си няколко неща за тези ученици, които можете да споменете пред родителите, за да покажете, че знаете и за добрите им моменти. Напр.“Георги беше много развълнуван деня след като спечели състезанието по бягане, съучениците му също се радваха с него”, “Ани има изключителната способност да се сприятелява с новите деца. Съучениците й често я търсят за съвет”.

  Не се обличайте небрежно за случая. Някои хора мислят, че небрежното облекло ще предразположи родителите да се отпуснат. Това е нож с две остриета. Вие сте професионалист и облеклото трябва да изразява точно това.

  Вместо това, изберете облекло, което да отразява значимостта на срещата и да казва “ Аз мисля, че това е важно събитие”.

  Не претупвайте.

  Вместо това, разкажете спокойно това, което искате да кажете. Отработете добронамерена и сърдечна интродукция, подгответе си лист с план на темите, които трябва да засегнете. Планирайте как да се вместите във времето.

  Не разчитайте само на устни описания за работата на учениците. Избягвайте субективните съждения от типа: “Неговото поведение е лошо”, “Колегите много се оплакват от Петър”.

  Вместо това, използвайте материали от работата на ученика, за да покажете неговия прогрес или затруднения в училище. Каже какво конкретно прави Петър “ Той много говори и разсейва другите, а сами разбирате, че това е много неприятно за преподавателя”, “ Не иска да си седи на мястото”, “По математика не пише в тетратката, а си рисува” /Ако им представите тетрадката или рисунката още по-добре.

  Не "сочете с пръст" родителите, не ги обвинявайте и изтъквайте техни недостатъци и неуспехи.

  Вместо това, използвайте позитивно невербално поведение. Слушайте активно, поддържайте добът очен контакт. Следете как родителите реагират на предложенията, Ви и се опитайте да ги успокоите и насочите – “ Знам, че вероятно ще Ви е трудно да отделяте време и да четете всяка вечер с детето си, но сигурно можете да го накарате да Ви чете на глас докато приготвяте вечерята.”

  Не водете срещата така, че родителите да не могат да задават въпроси или да правят предложения. Сигурно, има много неща, които искате да им кажете, но помислете сериозно върху това, от каква и колко информация родителите имат нужда. Те най-добре ще възприемат конкретната информация, свързана с тяхното дете или отговорите на въпросите, които те поставят.

  Вместо това, толерирайте тишината, по време на срещата. Тя ще позволи на родителите да зададат въпроси и изразят мнение.Ангажирайте родителите да откриват и планират собствени начини, по които да помагат на детето. Настоявайте те първи да предложат план за действие не се предавайте след първото “Вие кажете”.

  Не ги изпращайте вкъщи с празни ръце

  Вместо това, им дайте нещо, което да отнесат вкъщи. Те могат да прегледат материалите по-подробно и да ги върнат през следващите седмици. Това от друга страна може да освободи време за други неща на срещата. Ако им представите т.нар. хенд-аут / лист, на който е изложена информацията като план или напротив по-подробно/ няма да губите време да им я четете на глас.

  Не говорете общо за класа или когато описвате някоя случка. Избягвайте неща от типа “Някои ученици от този клас се държат грубо с някои учители”. Това изречение най-малкото е ниско информативно. Не се опитвайте волно или неволно да злепоставите родителите и да ги засрамите пред другите участници в срещата. Те няма да го забравят. Така само печелите врагове, както сред “публиката”, така и сред учениците. Не хвърляйте бомби като “Има деца в нашия клас, които пият често и пушат марихуана”.

  Вместо това, казвайте винаги конкретните имена и конкретните факти. Когато имате да съобщите нещо скандално като “Съученици на Иван са ми казвали, че той често пуши трева, може би това е само слух или детска хвалба, но е добре да го знаете” или “Вашата дъщеря напоследък е много неспокойна, говори ценични и обидни за учителите неща, моля Ви поговорете с нея, може би нещо я дразни в училище.” кажете им го насаме, родителите ще оценят това

  Не приключвайте срещата с негативна информация за проблемите.

  Вместо това,кажете нещо позитивно за завършек, с обобщение на резултатите от срещата. Повторете целите, които сте формулирали заедно с родителите. Нека родителите да чуят отново, че Вие се нуждаете от тяхната подкрепа, за да създадете още по-добри условия за напредъка на детето им.