психотерапия, психолог, психотерапевт, психоаналитик

психотерапия, психология, психоанализа
Психотерапия за възрастни и деца    

Психотерапия за възрастни и деца
Психотерапия за възрастни и деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  Via-Internet


 • Оценявам това, да бъде лекувана множествената ми личност, но защо винаги аз единствен, получавам сметката?


  Какво трябва да знаете за Вашия специалист.

  Да изберете терапевт за Вас или за децата Ви е трудна и отговорна задача. В България както и в другите държави няма държавен контрол върху квалификацията и регистрацията на хората, практикуващи психотерапия и психоанализа. Разбира се, това има своите добри и лоши страни.

  Опасностите са :


   На първо място, много хора се наричат психотерапевт, психолог или психоаналитик, без действително да имат необходимия образователен ценз и опит. Очаква се у нас да излезе регистър на психотерапевтите, който донякъде да регламентира тази професия. За да бъде включено името на даден специалист в него, той ще трябва да представи легитимна диплома от завършен квалификационен курс. У нас има такива курсове само за някои от видовете терапия. Например, не съществува организация, която да обединява и обучава специалисти в областта на психотерапията на деца. Това обаче не означава, че няма добре обучени специалисти.


   На второ място, клиентът трябва да бъде предпазлив относно титлите и “маститите специалисти”. Това не е случайно. Едно е да бъдеш учен в областта на шизофренията или проблемите на юношеството, а съвсем друго е да можеш да работиш с юноши. В света на науката, за да се сдобиеш с титла е необходимо да направиш редица проучвания, да напишеш и прочетеш огромно количество страници, да създадеш и обработиш голяма база данни статистическа информация. Много труд, но за съжаление рядко допринася към конкретните умения на психотерапевта. Това може да е от помощ за него, но ако той не е добър терапевт - никакви курсове или написани книги няма да компенсират този дефицит.