психотерапия, психолог, психотерапевт, психоаналитик

психотерапия, психология, психоанализа
Психоанализа в помощ на родители и учители   

Психотерапия за възрастни и деца
Психотерапия за възрастни и деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  за възрастни

 •  за юноши

 •  за деца

 •  Via-Internet
 • Статии за родители и учители

  Психоанализата е най-автентичната психотерапия за деца. Малко от популярните материали за родители дават ясна представа за това. Материали за учители българското Интернет пространство не предлага. Ние имаме амбицията да попълваме този пропуск.


  учители и родители

  Няколко идеи за учителите и администрацията на всяко училище и детска градина
  за подобряване качеството на комуникация с родителите.

  компютърна зависимост

  Какви са симптомите и причините децата да се пристрастят към компютрте.

  компютъра и дететто

  Родителите могат да предотвратят изграждането на зависимост между детето и компютъра, ако са активни и имат стратегия.

  детски психолог, семеен психотерапевт

  Няколко предварителни стъпки, които ще помогнат на Вас и специалистите.

  трудните деца

  С децата, които не искат да правят нови за тях неща, които лесно се отказват и реагират враждебно на опитите да ги накараме да изпълняват задълженията си ни е необходима стратегия и разбиране.

  психологията помага на учители и родители

  Родителските срещи поставят на изпитание всеки учител
  малки детайли могат да спестят главоболието в края на вечерта.